VĒLREIZ PAR MĀJDZĪVNIEKU MIKROČIPĒŠANU

Pieļauju, ka visi mīļdzīvnieku īpašnieki zina mikročipēšanas plusus un nepieciešamību. Informācija par šo procedūru ir pieejama vairākās interneta mājas lapās, bet reģistrācijas kārtība izpaliek vai ir norādīta interneta adrese, kurā var uzzināt sīkāku informāciju. Tā kā jautājumu par un ap šo procedūru ir samērā daudz, tad mēģināšu īsi un kodolīgi izklāstīt pašu galveno.

Mikročipēšanas mērķis ir piešķirt katram mājdzīvniekam individuālu identifikācijas kodu, tādējādi piesaistot to vienam saimniekam, adresei un valstij. Respektīvi, ja jūsu dzīvnieks pazūd un to atrod 100km no Jūsu mājas, atradējs aizejot pie sertificēta veterinārārsta var nolasīt mikročipa numuru un tādējādi caur datubāzi atrast saimnieku. Tas attiecas arī uz dzīvnieku nozaudēšanu ārzemēs. Jāpiebilst, ka tas nav vienīgais ieguvums no mikročipēšanas, bet par to ir pieejama pietiekami plaša informācija.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība ir atrunāta Ministru kabineta noteikumos Nr. 491, kuri nosaka, ka visiem suņiem, kas piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts ir jābūt mikročipētiem un reģistrētiem datu bāzē.

Pēc 2011. gada 1. jūlija mikročipētu suņu datus, sertificētie veterinārārsti jau ir ievadījuši Latvijas datu centra (LDC) datu bāzē. Bet dzīvnieki, kuri mikročipēti līdz 2011. gada 1. jūlijam, ir jāreģistrē LDC datu bāzē līdz 2016. gada 1. jūlijam, dzīvnieka īpašniekam ierodoties Republikas laukumā 2, Rīgā (Rīgā dzīvojošiem), līdzi ņemot dzīvnieka vakcinācijas apliecību, reģistrācijas veidlapu un dzīvnieka īpašnieka personu apliecinošu dokumentu (dzīvnieka īpašnieks –persona, kas ierakstīta dzīvnieka vakcinācijas apliecībā), vai arī ar šiem pašiem dokumentiem jādodas pie valsts, pašvaldības sertificētā veterinārārsta.

Kopš 2013. gada 1. janvāra mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija ir maksas pakalpojums. Pirms dzīvnieku reģistrācijas ir jāveic priekšapmaksa. Maksāt uz vietas var tikai Rīgā.

Ja dzīvnieka īpašnieks pats personīgi neveic līdz 2011. gada 1. jūlijam mikročipēta dzīvnieka reģistrāciju, dzīvnieka dati nav atrodami kopējā datu sistēmā un dzīvnieka nozaudēšanas gadījumā īpašnieka dati nebūs zināmi.

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam ir iespējams pārbaudīt vai dzīvnieka dati ir atrodami kopējā datu bāzē Lauksaimniecības datu centra mājas lapas www.ldc.gov.lv sadaļā „Pamatdarbības”, izvēloties sadaļu Dzīvnieku reģistrs, un ievadot redzamajā logā dzīvnieka mikročipa numuru.
Konsultācijas pa tālruni 67027240.

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22